inadlı

inadlı
sif.
1. Tərs, höcət, kəc, inadcıl, dediyindən əl çəkməyən. Mehriban inadlı bir qız idi. S. H.. Çoxlarının bezdiyi və uzaq qaçdığı inadlı, şıltaqçı və ağlağan uşaqları Nazimə sanki əfsun ilə ələ alır(dı). M. C..
2. Əzmli, dəyanətli, səbatlı, qətiyyətli. İnadlı mübarizə. İnadlı müqavimət.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ayaqlamaq — f. 1. Tapdalamaq, tapdalayıb əzmək, ayaqları altında əzmək, ayağı ilə məhv etmək, xarab etmək. Əkini ayaqlamaq. Güllüyü ayaqlamaq. Otu ayaqlamaq. // Məc. mənada. Avropanı ayaqlayıb gələn düşmən hələ bu cür inadlı müqavimətə rast gəlməmişdi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baha — <fars.> 1. is. Dəyər, qiymət. Çəkmənin bahası. Bahası on qəpiyə dəyməz. – <Vəli:> A kişi, olar ki, bir at bahası əlimizə düşə. . M. F. A.. Bu sandıqda yüz min dinar bahasında daş qaş, cavahirat vardır. M. Hüs.. // Əvəz, qarşılıq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bezmək — f. Usanmaq, bezikmək, təngə gəlmək, cana gəlmək, bezar olmaq, bıqmaq. Canı tərk eylədim, bezdim cahandan; Səni bildim ki, can ilə cahansan. Nəs.. Çoxlarının bezdiyi və uzaq qaçdığı inadlı, şıltaqçı və ağlağan uşaqları Nazimə . . ələ alır, sakit… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cidd-cəhd — is. <ər.> Var gücü ilə çalışma, səy etmə, cəhd göstərmə. <Nuriyyə:> Bütün cidd cəhdimə baxmayaraq, səsim titrəyirdi. İ. Ə.. Bu qələbə məktəbdə uzun illər boyu davam edən cidd cəhdin, inadlı çalışqanlığın. . nəticəsi idi. M. Rz..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çalışqanlıq — is. Çalışqan adamın xasiyyəti; zəhmətsevərlik, canyandırma, səyetmə. Özü hər iş bilir, çox da zirəkdir; Çalışqanlıqda misli yoxdur, təkdir. C. C.. Bu qələbə məktəbdə uzun aylar boyu davam edən cidd cəhdin, inadlı çalışqanlığın nəticəsi idi. . M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çevrə — is. 1. Mərkəzdən eyni məsafədə olan qapalı əyri xətt. Pərgarla çevrə çəkmək. // Bir şeyin kənarlarında əmələ gətirdiyi qapalı xətt; dövrələmə xətt. Bu sahənin çevrəsi beş yüz metrdir. 2. Ətraf, yan yörə, dörd tərəf, həndəvər, dövrə. Açılıb cənnət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çökük — sif. Çökəyə düşmüş, çökmüş, içəri batmış, çuxurlaşmış. Çökük linza. Çökük güzgü. – Həyat <Vasilini> əzir, yorur, belini bükürdü. Lakin onun çökük sinəsində odlu, inadlı bir ürək döyünürdü. İ. Qasımov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inadlılıq — is. 1. İnadlı adamın hal və keyfiyyəti; inadcıllıq. 2. İşində və ya sözündə dəyanət, möhkəmlik, dayanıqlıq, əzm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • israrlı — sif. Sözünün üstündə israr edən, dediyindən dönməyən; inadlı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istismar — is. <ər.> 1. Hər hansı bir əməli məqsəd üçün sistematik istifadə etmə, faydalanma, işlətmə. Neft quyularının istismarı. Təbii sərvətlərin istismarı. – Lakin Nobelin bütün o inadlı səylərinə baxmayaraq, Şibayev də adaya pəncəsini ilişdirdi,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”